Politieke vragen

Hier vindt u de Politieke vragen:

Schriftelijke vragen art. 39 Reglement van Orde

Indiening

De schriftelijke vragen art. 39 RvO worden ingediend bij de regiogriffie. Als er niet expliciet wordt aangegeven dat beantwoording mondeling kan, wordt er schriftelijk gereageerd.
Schriftelijk beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats maar zoveel mogelijk binnen 30 dagen na de dag waarop de vragen bij de regiogriffier zijn ingediend.
Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende Drechtraadsvergadering.

Technische vragen art. 40 Reglement van Orde

Indiening

De technische vragen worden ingediend bij de regiogriffie. Dit kunnen vragen zijn die gesteld worden over een onderwerp die op een eerstvolgende Drechtstedendinsdag aan de orde komen of achteraf worden gesteld.
De beantwoording vindt binnen één week na indienen plaats, of anders één dag voor de Drechtstedendinsdag.

 

 

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (0)

Er zijn geen documenten gevonden