Drechtraad

Voorzitter Drechtraad en plaatsvervanger

Orgaan informatie

Logo van Voorzitter Drechtraad en plaatsvervanger

Leden

Foto van dhr. A.W. (Wouter) Kolff dhr. A.W. (Wouter) Kolff (Voorzitter Drechtraad)
Foto van dhr. P. (Peter) Boudewijn dhr. P. (Peter) Boudewijn (Plaatsvervangend Voorzitter Drechtraad)
 

Hardinxveld-Giessendam

Orgaan informatie

Logo van Hardinxveld-Giessendam

Leden

Foto van dhr. W. (Willem) Pors dhr. W. (Willem) Pors (CU plv. lid)
Foto van dhr. R.W. (Robert) Philippo dhr. R.W. (Robert) Philippo (Fractie Philippo) vanaf 15-04-2019
Foto van dhr. D. (Dick) Fijnekam dhr. D. (Dick) Fijnekam (T@B / SLP) vanaf 12-06-2019
Foto van dhr. R.W. (Robert) Philippo dhr. R.W. (Robert) Philippo (T@B / SLP) tot 15-04-2019
Foto van dhr. D. (Dick) Fijnekam dhr. D. (Dick) Fijnekam (T@B / SLP plv.lid) tot 12-06-2019
Foto van dhr. R.A. (Benhard) van Houwelingen dhr. R.A. (Benhard) van Houwelingen (T@B / SLP plv.lid) vanaf 12-06-2019
 

Sliedrecht

Orgaan informatie

Logo van Sliedrecht

Leden

Foto van dhr. G.P. (Gerrit) Venis dhr. G.P. (Gerrit) Venis (Pro Sliedrecht / SLP)
Foto van mevr. M.T. (Maria) Stam-Smeets mevr. M.T. (Maria) Stam-Smeets (Pro Sliedrecht / SLP plv.lid)
Foto van dhr. A. (Anton) Huijzer dhr. A. (Anton) Huijzer (PvdA plv.lid)
Foto van dhr. P.H.G. (Hugo) van Meeuwen dhr. P.H.G. (Hugo) van Meeuwen (SGP- CU) tot 22-07-2019
Foto van dhr. J.H. (Jan) Visser dhr. J.H. (Jan) Visser (SGP- CU) vanaf 09-07-2019
Foto van dhr. J.C ( Cees) Paas dhr. J.C ( Cees) Paas (SGP-CU plv.lid) vanaf 09-07-2019
Foto van dhr. J.H. (Jan) Visser dhr. J.H. (Jan) Visser (SGP-CU plv.lid) tot 08-07-2019
Foto van dhr. M.J.H. (Mark) Jongeneel dhr. M.J.H. (Mark) Jongeneel (Slydregt nu / SLP)
 

Regiogriffie

Orgaan informatie

Logo van Regiogriffie

Leden

Foto van mevr. J. (Joke) Heijmans mevr. J. (Joke) Heijmans (Regiogriffier)
Foto van mevr. T.M.E. (Dorien) Petersen mevr. T.M.E. (Dorien) Petersen (Medewerker regiogriffie)
 

Voorzitterspool Carrousel

Orgaan informatie

Logo van Voorzitterspool Carrousel

Leden

Foto van dhr. G.P. (Gerrit) Venis dhr. G.P. (Gerrit) Venis (Pro Sliedrecht / SLP)
Foto van mevr. I.M. (Ingrid) de Gruijter mevr. I.M. (Ingrid) de Gruijter (Griffier Alblasserdam)
Foto van mevr. A.E.T. (Anneloes) Wepster mevr. A.E.T. (Anneloes) Wepster (Griffier Dordrecht)
Foto van mevr. A. (Annemarie) van der Ploeg mevr. A. (Annemarie) van der Ploeg (Griffier Hardinxveld-Giessendam)
Foto van dhr. G.H. (Gert) Logt dhr. G.H. (Gert) Logt (Griffier Hendrik-Ido-Ambacht)
Foto van mevr. C.G.M. (Cecile) Bus mevr. C.G.M. (Cecile) Bus (Griffier Papendrecht)
Foto van dhr. R.P.A. (Rumo) van Aalst dhr. R.P.A. (Rumo) van Aalst (Griffier Sliedrecht)
Foto van dhr. E.G. (Evert) Bunt dhr. E.G. (Evert) Bunt (Griffier Zwijndrecht) vanaf 26-08-2019
Foto van mevr. N. (Noor) Kanters mevr. N. (Noor) Kanters (Griffier Zwijndrecht) tot 16-09-2019
 

DSB

Orgaan informatie

Logo van DSB

Leden

Foto van dhr. A.W. (Wouter) Kolff dhr. A.W. (Wouter) Kolff (Voorzitter DSB)
Foto van dhr. A.W. (Wouter) Kolff dhr. A.W. (Wouter) Kolff (Algmene bestuurlijke zaken en communicatie) vanaf 02-07-2019
Foto van dhr. A.J. (André) Flach dhr. A.J. (André) Flach (Externe Betrekkingen) vanaf 02-07-2019
Foto van dhr. P.J. (Peter) Verheij dhr. P.J. (Peter) Verheij (Financiën) vanaf 02-07-2019
Foto van dhr. P.J. (Peter) Heijkoop dhr. P.J. (Peter) Heijkoop (Werk & Inkomen,Schulden en Integratie (Sociaal 1)) vanaf 02-07-2019
Foto van dhr. P.L (Pieter) Paans dhr. P.L (Pieter) Paans (WMO,Participatie en Sociale Werkvocorziening / ICT (Sociaal 2)) vanaf 02-07-2019
Foto van dhr. (Piet) P. Vat dhr. (Piet) P. Vat (Bedrijfsvoering) vanaf 02-07-2019
Foto van mevr. G.K.C. (Trudy) Baggerman mevr. G.K.C. (Trudy) Baggerman (DSB lid zonder portefeuille) vanaf 02-07-2019
Foto van dhr. J. (Jos) Huizinga dhr. J. (Jos) Huizinga (DSB lid zonder portefeuille) vanaf 02-07-2019
Foto van dhr. M.D. (Maarten) Burggraaf dhr. M.D. (Maarten) Burggraaf (Bestuurlijke Trekker Economie en werken: Kennis,Innovatie en Economische Profilering (Economie 1)) vanaf 02-07-2019
Foto van dhr. A.J. (André) Flach dhr. A.J. (André) Flach (Bestuurlijke Trekker Economie en werken: Ruimtelijke Economische Strategie en Vestigingsklimaat ( Economie 2)) vanaf 02-07-2019
Foto van mevr J.E.T.M. (Jacqueline) van Dongen mevr J.E.T.M. (Jacqueline) van Dongen (Bestuurlijke Trekker Energiestrategie) vanaf 02-07-2019
Foto van mevr. G.K.C. (Trudy) Baggerman mevr. G.K.C. (Trudy) Baggerman (Bestuurlijke Trekker Bouwen en Wonen) vanaf 02-07-2019
Foto van dhr. J. ( Arjan) Kraijo dhr. J. ( Arjan) Kraijo (Bestuurlijke Trekker Bouwen en Wonen) vanaf 02-07-2019
Foto van dhr. (R.) Rick van der Linden dhr. (R.) Rick van der Linden (Bestuurlijke Trekker Mobiliteit en Bereikbaarheid) vanaf 02-07-2019
Foto van dhr. (Piet) P. Vat dhr. (Piet) P. Vat (Bestuurlijke Trekker Mobiliteit en Bereikbaarheid) vanaf 02-07-2019
Foto van dhr. M.D. (Maarten) Burggraaf dhr. M.D. (Maarten) Burggraaf (Portefeuillehouder Kennis, Innovatie en Economische profilering (Economie 1)) tot 02-07-2019
Foto van mevr J.E.T.M. (Jacqueline) van Dongen mevr J.E.T.M. (Jacqueline) van Dongen (Portefeuillehouder Coördinatie Energietransitie en Bedrijfsvoering (excl. ICT)) tot 02-07-2019
Foto van dhr. A.J. (André) Flach dhr. A.J. (André) Flach (Portefeuillehouder Ruimtelijk-economische Strategie en Vestigignsklimaat (Economie 2)) tot 02-07-2019
Foto van dhr. P.J. (Peter) Heijkoop dhr. P.J. (Peter) Heijkoop (Portefeuillehouder Werk & Inkomen, Schulden en Integratie (Sociaal 1)) tot 02-07-2019
Foto van dhr. P.L (Pieter) Paans dhr. P.L (Pieter) Paans (Portefeuillehouder WMO, Participatie en Sociale Werkvoorziening (Sociaal 2) en ICT) tot 02-07-2019
Foto van dhr. P.J. (Peter) Verheij dhr. P.J. (Peter) Verheij (Portefeuillehouder Financiën) tot 02-07-2019
Foto van J.P (Hans) Tanis J.P (Hans) Tanis (DSB lid) tot 01-02-2019
Foto van mevr. G.J. (Hanny) Visser-Schlieker mevr. G.J. (Hanny) Visser-Schlieker (Pro Sliedrecht / SLP) vanaf 05-03-2019tot 12-06-2019
Foto van dhr. J.P. (Hans) Tanis dhr. J.P. (Hans) Tanis (SGP- CU) tot 21-01-2019
 

Regiosecretaris

Orgaan informatie

Logo van Regiosecretaris

Leden

Foto van Dhr. C.H.W.M. (Carlo) Post Dhr. C.H.W.M. (Carlo) Post (Regiosecretaris) vanaf 01-10-2019
Foto van dhr. P.I.M (Paul) van den Wijngaart dhr. P.I.M (Paul) van den Wijngaart (Regiosecretaris) tot 01-10-2019
 

Auditcommissie

Commissie informatie

Logo van Auditcommissie

Leden

Foto van dhr. P. (Peter) Boudewijn dhr. P. (Peter) Boudewijn (Voorzitter Auditcommissie)
Foto van dhr. K. (Kor) Nederveen dhr. K. (Kor) Nederveen (T@B / SLP) tot 07-01-2019
Foto van dhr. R.W. (Robert) Philippo dhr. R.W. (Robert) Philippo (T@B / SLP) vanaf 04-04-2019
 

Werkgeverscommissie

Commissie informatie

Logo van Werkgeverscommissie

Leden

Foto van dhr. P. (Peter) Boudewijn dhr. P. (Peter) Boudewijn (Voorzitter Werkgeverscommissie)
Foto van dhr. E.B.A. (Egbert) Lichtenberg dhr. E.B.A. (Egbert) Lichtenberg (Werkgeverscommisie) tot 07-11-2019
Foto van dhr. C. (Chris) Moorman dhr. C. (Chris) Moorman (Werkgeverscommisie)
Foto van dhr. C.A. (Cor) van Verk dhr. C.A. (Cor) van Verk (Werkgeverscommisie)