dhr. G.P. (Gerrit) Venis

dhr. G.P. (Gerrit) Venis

  • Zelfstandig raads- en beleidsadviseur
  • Klachtencommissie MEE-organisaties Zuid-Holland (namens clienten) - lid
  • Klachtencommissie van Boba levensloopbegeleiding (Boba is een door het rijk erkende zorginstelling om AWBZ zorg te mogen leveren, vastgelegd ministerie VWS. Boba is gespecialiseerd in de begeleiding van clienten met autisme
  • Bibliotheek AanZet Sliedrecht - vrijwlliger
  • Stichting Struikelstenen Sliedrecht - secretaris/penningmeester
  • Werkgroep Dialect van de Historische Vereniging Sliedrecht - lid