dhr. M.P.P.M. (Marc) Merx

dhr. M.P.P.M. (Marc) Merx

Foto van dhr. M.P.P.M. (Marc) Merx

Contact informatie

E-mailadres:
marc.vvd@kpnmail.nl
Logo van Dordrecht
Orgaan: Dordrecht Periode: van: 17 april 2018 tot: Website: raad-dordrecht.gemeenteoplossingen.nl/ Functie: VVD plv.lid
Logo van Voorzitterspool Carrousel
Orgaan: Voorzitterspool Carrousel Periode: van: tot: Functie: VVD plv.lid