dhr. T.L.(Timon) van Zessen

dhr. T.L.(Timon) van Zessen

  • Beleidscontroller gemeente Gorinchem (bezoldigd)
  • Docent Freelance Bestuursacademie/NCOI (bezoldigd)
  • Publicist BNG (onbezoldigd)
  • Mede-auteur boek Financien en control (bezoldigd)