Agendacommissie 20 mei 2020 18:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • - Het concept-verslag vaststellen en de actielijst doornemen

  vergroten verkleinen laden...
 • Het programma voor de Drechtstedendinsdag staat inmiddels op de website van de Drechtraad. Daar was enige haast bij, omdat het DSB graag een persbericht wilde doen uitgaan over de bezuinigingen in het sociale domein en omdat de deelnemers aan de Carrousel Integraal zich vooraf moeten aanmelden voor MS Teams.

  Met de invulling van de Themabijeenkomst schiet het nog niet op. Inmiddels hebben twee scholen zich definitief afgemeld. Van de overige vier scholen heb ik nog geen bericht ontvangen na mijn laatste mail van 29 april over het maken van een filmpje. Ter vergadering de laatste stand van zaken mondeling.

  vergroten verkleinen laden...
 • Vanaf 1 juli mag er weer bijeen gekomen worden in groepen tot maximaal 100 personen.
  Dat betekent, dat de Drechtraad fysiek kan vergaderen, in een ruimte waar de 1,5 meter afstand mogelijk is.
  Dat gaat niet lukken in een gewone raadszaal, maar wel in bijvoorbeeld een zaal van Cascade, Landvast of iets dergelijks. In dat geval zal uitzenden via livestream moeten door bijv. RTV te vragen de vergadering direct uit te zenden via hun website. De kosten zullen opgevraagd worden vóór woensdag 20 mei.
  Er kan dan vergaderd worden via hetzelfde schema als vorig jaar:

  De bespreekpunten worden als één integraal onderwerp behandeld.  De volgorde van sprekers zal aan het begin van de bespreking door loting worden bepaald.
  Zowel in 1e als in 2e termijn zijn interrupties mogelijk. De griffier en voorzitter zullen de spreektijden strak hanteren.  

  19.00 - 20.00 uur     Agendapunten t/m Hamerstukken
  20.00 - 21.15 uur     Eerste termijn (maximale netto spreektijd: 7 min. voor alle samenwerkende fracties en 3 minuten voor fracties PVV, Fractie Jager en Fractie Philippo)
  21.15 - 21.30 uur     Schorsing
  21.30 - 22.15 uur     Spreektijd portefeuillehouders
  22.15 - 22.30 uur     Schorsing
  22.30 - 23.00 uur     Tweede termijn (maximale netto spreektijd: 3 min.)
  23.00 - 23.20 uur     Spreektijd portefeuillehouders
  23.20 - 23.40 uur     Schorsing en beraad stemverklaringen
  23.40 - 23.55 uur     Stemmingen

  Als er niet fysiek vergaderd wordt, dan via MS Teams. Dan kan wel worden uitgezonden via onze eigen livestream webpagina. We zullen dan veel tijd nodig hebben, aan het begin met de aanwezigen controleren, later met interrupties tijdens woordvoeringen en aan het eind met de stemmingen over moties en amendementen.
  Het is woensdag 20 mei duidelijk of Alblasserdam en Dordrecht op woensdag 8 juli zullen vergaderen. Als dat niet zo is, hebben we uitloop naar de woensdag.
  Voorstel: Uiterlijk de dinsdag vóór 7 juli (30 juni) de woordvoeringen inleveren, zodat die vooraf bij de agenda gepubliceerd kunnen worden. Dan kunnen we meteen beginnen met de beantwoording door het DSB.

  In ieder geval wordt 7 juli een uitdaging !!

   

  vergroten verkleinen laden...
 • - Informeren en tijdig inzicht in “ruimte en knelpunten”
  - De bestuurlijke planning voor kennisgeving aannemen.

  vergroten verkleinen laden...
 • De derde collegeconferentie over de toekomst van de Drechtsteden is verschoven van 26 juni naar na de zomervakantie. 

  Omdat er op 24 juni aanstaande nog geen zicht is op de manier waarop de GR Drechtsteden zal worden voortgezet, wordt voorgesteld de datum van de Heisessie te verschuiven naar 25 november aanstaande.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Mondeling ter vergadering door Carlo Post.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...