Drechtstedendinsdag Avond gedeelte 04 februari 2020 18:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 19.30-20.30 uur Regio Deal
  Op 27 november 2019 is de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem ingediend, samen met de provincie Zuid-Holland. Onze propositie bestaat uit de volgende uitgewerkte pijlers; Human Capital, Innovatie en Oevers. Nieuw was de besluitvorming voor deze. Acht afzonderlijke gemeenten hebben de propositie van de Regio Deal geagendeerd en besloten in de colleges en raden. Met dit commitment, de vele energie en media aandacht op dit dossier is de aanvraag ingediend op 27 november 2019 en zijn we nu nog in afwachting van een antwoord van het Rijk.
  Tijdens dit thema uur vertellen we u meer. Wat de inhoud van de propositie is met de achterliggende voorstellen, welke partners er mee doen, hoe de lobby is georganiseerd en hoe het proces er verder uit zal zien.
  Ook krijgt u uiteraard de gelegenheid tot vragen stellen. Ik hoop velen van u te ontmoeten en zie u graag tegemoet.

  André Flach
  vergroten verkleinen laden...
 • 20.30-21.30 uur Ruimte voor bedrijven om te groeien
  Tijdens deze themabijeenkomst vertellen we u, aan de hand van drie recente praktijkvoorbeelden, hoe wij regionaal samen met onze instrumenten (ROM-D, DEAL en de Economic Board Drechtsteden) invulling geven aan de promotie en regionale programmering van werklocaties en hoe we bedrijfsinvesteringen in de regio laten landen.
  Daarbij laten we de ondernemers aan het woord over hun ervaringen hierbij en wat die samenwerking oplevert.

  Maarten Burggraaf
  vergroten verkleinen laden...
 • 21.30-22.30 uur Bouwen en Wonen
  De regionale woonvisie is uitgewerkt in zeven lokale paragrafen. Er is een analyse gemaakt van deze zeven paragrafen en deze is naast de groeiambitie gelegd.
  Tijdens dit thema uur krijgt u een presentatie en wordt u meegenomen in de laatste stand van zaken over de woningbouwplannen. Het gaat daarbij over de gerealiseerde woningen en de toekomstige ontwikkelingen.
  Tijdens dit thema uur zal tevens een adviseur van het ministerie van BZK aanwezig zijn om met u het gesprek te voeren over de versnelling van de woningbouwplannen.

  Trudy Baggerman
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...