Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : GRD Drechtraad, 06 april 2021 19:00:00

Algemene vergader informatie

De voorzitter, de heer A.W. Kolff, nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Extra Drechtraad op 6 april 2021.

De Drechtraad wordt digitaal gehouden.
Alle Drechtraadsleden worden toegevoegd aan MS Teams.

Wilt u indien u bent verhinderd dit aan de regiogriffie doorgeven en uw evt. plaatsvervanger aan melden? 

Niet Drechtraadsleden en andere geïnteresseerden kunnen de Drechtraad live volgen via https://drechtsteden.notubiz.nl/dashboard#

Dit is een extra ingelaste Drechtraad, vandaar dat alleen de te behandelen raadsvoorstellen op de agenda staan en niet de reguliere agendapunten.
Na afloop zijn er nog 2 parallelle voorlichting bijeenkomsten.

Datum:
06 apr. 2021, 19:00
Locatie:
Extern

Agenda

Hoofdvergadering

Extern