Documenten

In de linkerkolom vindt u de Schriftelijke-en Technische vragen in de rubriek  'Politieke vragen'.
Het RvO en de Stemgewichten van de Drechtraadsleden vindt u in de rubriek  'Wet en Regelgeving'.

Verder kunt u hier de Toezeggingen en Moties, de geluidsbestanden en de vastgestelde verslagen van de Drechtraad teruglezen.

Er is een handleiding van de vergader app beschikbaar in de rubriek Handleiding Go vergaderapp.

naamloos