Doe Mee

  • De regiogriffie bestaat uit: de regiogriffier en Dorien Petersen (medewerker regiogriffie). De taken van de regiogriffie staan hier beschreven. Contact opnemen met de regiogriffie kan op verschillende manieren.  Klik hier voor contactmogelijkheden
  • Een aantal keren per jaar, is er een Drechtstedendinsdag. U vindt alle data en locaties onder het tabblad 'vergaderingen'. 
  • De ingekomen stukken worden meteen na ontvangst hier in het Raadsinformatiesysteem (RIS) geplaatst onder het tabblad 'Documenten'. Ingekomen stukken zijn terug te vinden door gebruik te maken van de zoekfunctie eventueel in combinate met de zoekfunctie in een bepaalde periode.
  • Van de Themabijeenkomsten, Carrousels en Drechtraad worden geluidsbestanden en verslagen gemaakt. Meer informatie hier met links om vergaderingen terug te luisteren.
  • Wilt u inspreken tijdens de Drechtstedendinsdag? Dat kan in de Carrousels, als u zich daarvoor tijdig aanmeldt. In de vergadering van de Drechtraad is er geen inspreekrecht voor burgers.
  • De Drechtraad heeft de mogelijkheid om ad hoc-commissies in te stellen. Deze commissies zijn ondersteunend aan de Drechtraad en kunnen zich richten op de voorbereiding, controle en besluitvorming of op het vergaren of uitwisselen van informatie. lees verder.
  • Website Drechtsteden
  • Na iedere Drechtstedendinsdag verschijnt er een Notendop