Lijst ingekomen stukken

De ingekomen stukken worden meteen na ontvangst hier in het Raadsinformatiesysteem (RIS) geplaatst onder het tabblad 'Documenten'.
Ingekomen stukken zijn terug te vinden door gebruik te maken van de zoekfunctie eventueel in combinate met de zoekfunctie in een bepaalde periode.

Op de donderdag om 16.00 uur vóór de vergadering van de Drechtraad wordt de lijst afgesloten.

  • Op het moment dat de Lijst ingekomen stukken zal worden gesloten, publiceren wij een overzicht van alle ingekomen stukken bij het desbetreffende agendapunt van de eerstvolgende Drechtraad.

Raadsinformatiebrieven van het Drechtstedenbestuur worden als ingekomen stuk verwerkt. 

Indien een Drechtraadslid een onderwerp wenst te agenderen voor een volgende (Carrousel) vergadering dan is dit alleen mogelijk indien hiervoor een motivatie wordt gegeven,
waarbij helder wordt gemaakt wat specifiek besproken dient te worden en wat de vragen zijn.