Taken Regiogriffie

De regiogriffie bestaat uit :

Anneloes Wepster (regiogriffier) en Dorien Petersen (medewerker regiogriffie)

Taken van de Regiogriffie

De Regiogriffie ondersteunt de Drechtraad en de daarbij horende commissies en raadsorganen door:

  • Het adviseren, faciliteren en ambtelijk representeren van de Drechtraad
  • Het geven van advies en inhoudelijke ondersteuning waar het gaat om een zorgvuldig en effectief afwegings- en besluitvormingsproces.
  • Het verzorgen van de raadscommunicatie
  • Het ontwikkelen en onderhouden van een netwerk ten behoeve van en namens de raad
  • Het zorgdragen voor voor de externe oriĆ«ntatie(s)
  • Het zorgdragen voor logistieke- en procesondersteuning en het informatiebeheer
  • Het verzorgen van externe ontsluiting van bestuurlijke stukken

De Regiogriffie wordt logistiek ondersteund door medewerkers van het Bureau Drechtsteden

@Drechtraad

luchtfoto-drierivierenpunt-Drechtsteden-2

foto: Drechtsteden.nl