Taken Regiogriffie

De regiogriffie bestaat uit :

Joke Heijmans (regiogriffier) en Dorien Petersen (medewerker regiogriffie)

Taken van de Regiogriffie

De Regiogriffie ondersteunt de Drechtraad en de daarbij horende commissies en raadsorganen door:

  • logistieke- en procesondersteuning
  • het geven van advies en inhoudelijke ondersteuning waar het gaat om een zorgvuldig en effectief afweging- en besluitvormingsproces.
  • zorg te dragen voor voor de externe oriĆ«ntatie(s)
  • de raadscommunicatie
  • het informatiebeheer
  • externe ontsluiting van bestuurlijke stukken.
  • het faciliteren en ambtelijk representeren van de Drechtraad
  • het ontwikkelen en onderhouden van een netwerk ten behoeve van en namens de raad

De Regiogriffie wordt logistiek ondersteund door medewerkers van het Bureau Drechtsteden

@Drechtraad

luchtfoto-drierivierenpunt-Drechtsteden-2

foto: Drechtsteden.nl