Agendacommissie

Naam: Agendacommissie

regiogiffie@drechtsteden.nl

De Agendacommissie:

  • stelt de concept-agenda’s vast voor de vergaderingen van de Drechtraad en de Carrousels
  • draagt er zorg voor dat bij elk agendapunt is vermeld of het informerend of opiniërend van aard is
  • bepaalt wie als voorzitter van een Carrousel fungeert en welke portefeuillehouder(s) in de vergadering word(t)(en) uitgenodigd

De Agendacommissie vergadert ten minste één keer per maand. In de maanden juli en augustus is er geen vergadering.

De Agendacommissie bestaat uit de plaatsvervangend voorzitter van de Drechtraad en twee raadsleden per gemeente. De plaatsvervangend voorzitter van de Drechtraad is voorzitter van de Agendacommissie

Contact

Regiogriffier Anneloes Wepster

Regiogriffie@drechtsteden.nl