Auditcommissie

Naam: Auditcommissie

regiogriffie@drechtsteden.nl

De Auditcommissie richt zich op een transparant bestuur en goede sturing, zonder daarin een politieke rol te nemen.

De Auditcommissie bereidt de taken op het gebied van financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie -die aan de Drechtraad zijn toegekend- voor. Deze taken van de Drechtraad zijn vastgelegd in de ‘Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van het Openbaar Lichaam Drechtsteden’, kortweg de Controleverordening of Verordening artikel 213.

Ook is de Auditcommissie een klankbord voor het bestuur als het gaat om de administratieve organisatie van de Drechtsteden.

In principe vergadert de Auditcommissie 3x per jaar, zo nodig wordt een 4e vergadering belegd.

Er is een reglement van orde van de Auditcommissie Drechtsteden. Deze kunt u terugvinden onder het tabblad documenten.

Contact

Regiogriffier Anneloes Wepster

Regiogriffie@drechtsteden.nl