Presidium

Het Presidium bespreekt de algemene zaken over het functioneren van de Drechtraad. 

Het Presidium bestaat uit:

  • de voorzitter van de Drechtraad
  • de plaatsvervangend voorzitter van de Drechtraad
  • twee leden per politieke partij of regiofractie in de Drechtsteden


De leden van het Presidium zijn lid van de Drechtraad en worden door de Drechtraad benoemd. Elk lid van het Presidium kan de voorzitter verzoeken een vergadering van het Presidium te beleggen.

Contact

Regiogriffier Anneloes Wepster

regiogriffie@drechtsteden.nl

Leden

Deze groep heeft nog geen leden.

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

2021

2020

2019

2018

2017

2010

Ophalen gegevens