Regiogriffie

Naam: Regiogriffie

regiogriffie@drechtsteden.nl

Taken van de Regiogriffie
De Regiogriffie ondersteunt de Drechtraad en de daarbij horende commissies en raadsorganen door     

  • Het adviseren, faciliteren en ambtelijk representeren van de Drechtraad
  • Het geven van advies en inhoudelijke ondersteuning waar het gaat om een zorgvuldig en effectief afwegings- en besluitvormingsproces.
  • Het verzorgen van de raadscommunicatie
  • Het ontwikkelen en onderhouden van een netwerk ten behoeve van en namens de raad
  • Het zorgdragen voor voor de externe oriëntatie(s)
  • Het zorgdragen voor logistieke- en procesondersteuning en het informatiebeheer
  • Het verzorgen van externe ontsluiting van bestuurlijke stukken

De Regiogriffie wordt logistiek ondersteund door medewerkers van het Bureau Drechtsteden

Contact

Plaatsvervangend Regiogriffier

mw. A.E.T. ( Anneloes) Wepster
regiogriffie@drechtsteden.nl

Medewerker Regiogriffie
Dorien Petersen
tme.petersen@drechtsteden.nl of
regiogriffie@drechtsteden.nl
078 770 7038

aanwezig ma t/m do