Regiogriffie

Regiogriffie

Logo van Regiogriffie

Contact informatie

Contact informatie:

Regiogriffier Joke Heijmans

J.Heijmans@drechtsteden.nl
regiogriffie@drechtsteden.nl
078-770 39 46

aanwezig ma t/m do

Medewerker Regiogriffie
Dorien Petersen
tme.petersen@drechtsteden.nl
078 770 7038

aanwezig ma t/m do

Taken van de Regiogriffie
De Regiogriffie ondersteunt de Drechtraad en de daarbij horende commissies en raadsorganen door:

  • Logistieke- en procesondersteuning
  • Het geven van advies en inhoudelijke ondersteuning waar het gaat om een zorgvuldig en effectief afweging- en besluitvormingsproces.
  • Zorg te dragen voor voor de externe oriëntatie(s)
  • De raadscommunicatie
  • Het informatiebeheer
  • Externe ontsluiting van bestuurlijke stukken.
  • Het faciliteren en ambtelijk representeren van de Drechtraad
  • Het ontwikkelen en onderhouden van een netwerk ten behoeve van en namens de raad

De Regiogriffie wordt logistiek ondersteund door medewerkers van het Bureau Drechtsteden.

Leden

Laatste tweets

Meer tweets van Regiogriffie