Regiogriffie

Regiogriffie

Logo van Regiogriffie

Contact informatie

Contact informatie:

Regiogriffier Els Boers

E.Boers@drechtsteden.nl of 
regiogriffie@drechtsteden.nl
06-51699887

aanwezig ma t/m do

Medewerker Regiogriffie
Dorien Petersen
tme.petersen@drechtsteden.nl of
regiogriffie@drechtsteden.nl
078 770 7038

aanwezig ma t/m do

Taken van de Regiogriffie
De Regiogriffie ondersteunt de Drechtraad en de daarbij horende commissies en raadsorganen door     

  • Het adviseren, faciliteren en ambtelijk representeren van de Drechtraad
  • Het geven van advies en inhoudelijke ondersteuning waar het gaat om een zorgvuldig en effectief afwegings- en besluitvormingsproces.
  • Het verzorgen van de raadscommunicatie
  • Het ontwikkelen en onderhouden van een netwerk ten behoeve van en namens de raad
  • Het zorgdragen voor voor de externe oriëntatie(s)
  • Het zorgdragen voor logistieke- en procesondersteuning en het informatiebeheer
  • Het verzorgen van externe ontsluiting van bestuurlijke stukken

De Regiogriffie wordt logistiek ondersteund door medewerkers van het Bureau Drechtsteden

Leden

Laatste tweets

Meer tweets van Regiogriffie