Voorzitterspool Carrousel

Naam: Voorzitterspool Carrousel

regiogriffie@drechtsteden.nl

De rol van de voorzitter

Per Carrousel is een pool van drie voorzitters. Zij moeten raadslid zijn in één van de Drechtsteden en worden benoemd door de Drechtraad.

De voorzitter van een Carrouselvergadering:

  • leidt de vergadering
  • handhaaft de orde tijdens de vergadering
  • zorgt dat het Reglement van Orde en de wet wordt nageleefd
  • formuleert de conclusies, aanbevelingen en adviezen die tijdens de vergadering worden besproken

De voorzitters worden ondersteund door de griffiers van de Drechtstedengemeenten.

Zittingsperiode

De zittingsperiode van een voorzitter begint na zijn benoeming en eindigt in principe aan het einde van de zittingsperiode van de Drechtraad. De Drechtraad kan echter ook aan een voorzitter het voorzitterschap ontnemen. Omgekeerd kan de voorzitter ook schriftelijk afstand doen van het voorzitterschap. De Drechtraad wijst dan in zijn eerstvolgende vergadering een nieuwe voorzitter aan.

Carrouselvergaderingen

De Carrouselvergaderingen vormen onderdeel van de Drechtraadsvergaderingen tijdens de Drechtstedendinsdag.

Een Carrousel brengt advies uit aan de Drechtraad (uit eigen beweging of over een voorstel of onderwerp dat in de Drechtraad wordt behandeld) en voert overleg met leden van het Drechtstedenbestuur.

In principe zijn er drie Carrousels: Fysiek, Sociaal en Bestuur & Middelen en soms is er een Carrousel Integraal.

In de Carrousels geldt een inspreekrecht voor inwoners. Ook lokale raadsleden, burgerraadsleden en commissieleden mogen deelnemen aan de carrousel. Eén persoon per gemeenteraadsfractie of regiofractie voert het woord.

 

Contact

Regiogriffier Anneloes Wepster

regiogriffie@drechtsteden.nl

Leden

Deze groep heeft nog geen leden.

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

Ophalen gegevens