Vergaderingen

Op deze pagina kunt u alle vergaderingen van de Drechtraad bekijken. In de navigatiebalk aan de linkerkant van de pagina kunt u zowel de komende vergaderingen als de reeds gehouden vergaderingen per bestuursorgaan bekijken.

Bestuursorganen

Themabijeenkomst voor raads-en collegeleden

Drechtstedendinsdag Avond gedeelte

GRD Carrousel Bestuur en Middelen

Thema / Inspiratiebijeenkomst

Groeiagenda - Voorlichtingsbijeenkomst voor raads- en collegeleden

Voorlichtingsbijeenkomst Transitie GRD

Informatiebijeenkomst BBC Kostenverdeelsleutel SDD

 
Gearchiveerde bestuursorganen